Out We Go

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki OUT WE GO na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej.

Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży mody oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 315 200,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 252 160,00 PLN

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.